Power BI

Power BI er en samling af forretningsanalyseværktøjer, der kan levere indsigt i jeres organisation. i kan forbinde hundredevis af datakilder, forsimple dataforberedese og lave hurtige ad hoc analyser.

Power Bi kan levere flotte rapporter, som kan publiceres, så hele eller dele af organisationen kan få adgang – både via nettet og på mobilapp.

Alle kan oprette personlige dashboards med unikt 360-graders overblik over forretningen.

Power Bi er skalerbart med indbygget datasikkerhed.

Power BI Sales Analytics Template

Power BI for data analytikere

Kom hurtigt fra data til viden til beslutning. I kan forbinde mange kilder, nemt forberede data og skabe flotte rapporter – på få timer.

For beslutningstagere

I har altid opdateret viden om data i jeres forretning tilgængelig. Se dashboards på nettet, på telefonen eller iPad. Få notifikationer, når data overskrider fastsatte grænser.

For IT

Simpel brugerstyring og adgangskontrol til data. Hold data sikker, samtidig med, at I giver medarbejdere – og måske eksterne partnere adgang til den indsigt, de har brug for.

For udviklere

Power BI visualiseringer kan embeddes i apps. Interaktive visualiseringer med live data kan vises i rapporter, der hvor I ønsker det.

Omdan data til beslutningsklar viden

Når man har store mængder data – ofte fordelt i forskellige dataøer, kan det være svært at få et overblik. Med Microsoft PowerBI kan vi hjælpe jer med at få overblik over jeres data, så I kan bruge det bedre i jeres forretningsmæssige beslutninger.

Microsoft Power BI muliggør visualisering af store mængder data, deling af resultater samt samarbejde på nye måder.

Power BI hjælper jer med at bygge videre på eksisterende viden fra Excel og øger jeres mulighed for at forstå det voksende univers af nyttige, men nogle gange uhåndterlige data.

Power BI – start simpelt

Hos Massive Dynamics laver vi både simple Power BI løsninger og mere komplicerede. Når vi bygger CRM løsninger, vil vi helst undgå at bygge avancerede “rumraketter” til kunden fra starten af. Det samme gælder for Power BI. Der er lavet mange templates til Power BI, og der bliver udgivet nye hver måned. Når I skal i gang, starter vi med at vise, hvordan jeres data ser ud i en skabelon, der allerede er lavet.

Der er skabeloner til Dynamics CRM, Dynamics NAV, Dynamics AX, Click Dimensions, Google Analytics, LinkedIn og mange, mange andre data kilder.

Fordelen ved de tilgængelige templates er, at I hurtigt er i gang, og kan se en masse tal og grafer over jeres data på få minutter.

Ulempen er, at One Size Fits All oftest betyder, at den ikke helt passer præcist til nogen. Der er heller ikke gode templates, der sammenkæder forskellige datakilder.

Skabelonerne fyldt med jeres egne data giver dog altid en rigtig god ide om, hvor I gerne vil have mere viden – og hvilke datakilder, der skal kombineres i jeres egne rapporter.

På Microsofts AppSource kan du få et overblik over denne måneds tilgængelige skabeloner.

Når Power BI bliver rigtig sjovt

Hos Massive Dynamics elsker vi, når det vi laver, bliver kombineret og spiller sammen. Når CRM systemet er integreret med ERP systemet, og der er marketing automation med ClickDimensions i CRM og der er Google Analytics på hjemmesiden, kan Power BI hjælpe med at hive data ud og vise sammenhænge, vores kunder ikke tidligere har kunnet se i et og samme dashboard.

For eksempel har en af vores kunder sine kunder i CRM med e-mailadresser, CRM-kampagner med kampagnekoder og ClickDimensions, der står for email-udsendelse. Fakturaer fra webshoppen kommer via ERP systemet ind i CRM.

Når kunden sender direct mails ud, er hver email knyttet til en kampagnekode, og vi kan i Google Analytics følge kundens vej fra e-mail til hjemmeside – og derfra videre til køb i webshoppen. Data fra CRM, ClickDimensions og Google Analytics samles i Power BI, og vores kunde kan se, hvor meget omsætning hver enkelt e-mailudsendelse har genereret.

Dette giver en helt unik indsigt i ROMI (Return On Marketing Investment).

Læs mere om Marketing Automation.

NPS i Power BI

NPS (Net Promoter Score) i Power BI er endnu et eksempel på, hvordan CRM, ClickDimensions og Power BI hænger godt sammen.

Kunderne er i CRM – og efter endt servicebesøg, sender CRM en mail via en ClickDimensions skabelon til kunden og stiller spørgsmål om kundetilfredshed. Kunden svarer, og CRM samler data op og det vises på hver enkelt kunde, så Key Account Manageren altid ved, hvor tilfredse eller utilfredse kunden er med seneste servicebesøg.

I Power BI præsenteres samlet NPS score i et dashboard, hvor kun hver kundes seneste besvarelse tæller med.

Samlet overblik i Power BI

Når ledelsen tidligere har modtaget forskellige rapporter hver uge med faktureret omsætning fra ERP, Ordreoversigt fra CRM, og pipeline oversigt fra sælgerne i Excel ark, kan Massive Dynamics og Power BI hjælpe med at få det hele samlet.

Én graf, der viser faktureret omsætning (fra ERP), bekræftede ordrer, der ikke er leveret endnu (fra CRM), og vægtet forventet dækningsbidrag fra salgsmulighederne (fra CRM) – med kundenummer eller projektnummer som unik nøgle, sparer tid for både ledelse og medarbejdere. Sælgerkoder i ERP og CRM kan bruges til at vise fordelingen på hver enkelt sælger.

Overblik og visuel forretningsindsigt til ledelsen

Ledelsen elsker Power BI, fordi den ikke behøver læse individuelle fredagsrapporter (fra de sælgere, der huskede at aflevere til tiden).

Data fra ERP og CRM er altid allerede til stede i letforståelige grafer og oversigter.

Der er f.eks. samlet overblik over

  • det, der er solgt og faktureret
  • det, der er i ordre
  • det, der er i pipeline
  • hvordan det forholder sig i forhold til jeres budgetter

Ikke flere fredagsrapporter

Sælgere elsker Power BI, fordi de ikke længere skal levere fredagsrapporter med oversigter over ugens mødeantal, salgsmuligheder, antal fremsendte tilbud, lukkede ordrer – eller hvad de nu bliver målt på. Data skal være i CRM, og derfra bliver det automatisk leveret til Power BI.

Selvfølgelig virker marketing

Marketing elsker Power BI, fordi det pludselig kan blive meget synligt og meget konkret, hvor mange penge eller hvor mange leads en kampagne genererer.

Excel gymnastik - som de andre kan forstå

Excel ekvilibrister elsker Power BI, fordi DAX sproget, som Power BI bruger i beregninger er det samme som i Excel. Store, fede regneark med masser af beregninger og funktioner er lækre – men det er ikke alle, der er fans af rækker og kolonner. Power BI dykker direkte ned i de Excel mapper, man allerede har lavet – og viser det hele på en lækker grafisk overskuelig måde for kolleger og ledelse.

Skal vi kontakte dig?